Tatitry ny asa vita

Ity fizarana ity dia manambatra ireo tatitry ny asa vita momba ny tetikasa PADAP.