Tatitra fanaraha-maso

Ity fizarana ity dia manambatra ireo tatitra fanaraha-maso momba ny tetikasa PADAP.