Fandraisana

Fanamafisana traikefa


Nos services 9 November 2020

Anisan’ny singa iray ao amin’ny tetikasa PADAP ny fanamafisana ny fahaiza-manao


Fambolena


Nos services 6 November 2020

Ny tetikasa PADAP dia tombony lehibe ho an’ireo miasa amin’ny sehatry ny fambolena. Noho izany dia maro ireo handray soa, anisan’izany ireo tantsaha sy ireo “Centres de Services Agricoles (CSA


Ala


Nos services 9 November 2020

Ampahany lehibe amin’ireo laharam-pahamehana amin’ny tetikasa PADAP ny fanamafisana ny sisin-kavoana ary koa ny famerenana amin’ny laoniny ny tontolon’ny ala.


Rano sy fitarihan-drano


Nos services 9 November 2020

Manome antoka ny famokarana vary sy ireo vokatra fototra hafa ny fisiana fitaovana fitarihan-drano.


Adiresy UGP

Adiresy CER