Mahakasika ny tetikasa PADAP

Ny tetikasa PADAP na Tetikasa Fambolena Maharitra Amin’ny Alalan’ny Fanatontosana ny Tontolo dia tetikasa tantanan’ny Ministeran’ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono na ny MPAE