Fambolena

Ny tetikasa PADAP dia tombony lehibe ho an’ireo miasa amin’ny sehatry ny fambolena. Noho izany dia maro ireo handray soa, anisan’izany ireo tantsaha sy ireo “Centres de Services Agricoles (CSA) na ivon-toerana misahana ny fambolena.