Foto-kevitra ijoroana

Ny tetikasa PADAP dia hanome tombony amin’ireo mpisehatra maro, ao anatin’izany ny tantsaha, ny vondrom-piarahamonina eny ifotony, ny vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana ary ireo rantsa-mangaika rehetra.