Singa mandrafitra ny tetikasa

Ny fanangonana sy fanapariahana vaovao, ny fandaminana ny drafitra tsirairay, ny fampiasam-bola sy ny fanamafisana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao, ny fitantanan sy ny fandrindrana, ny fidirana an-tsehatraraha misy ny zavamiseho tsy azo anoharana amin’ireo tontolo voafantina no teny hifotoran’ny tetikasa PADAP.